Π.Α.Ο.Κ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ