Α.Ε.Κ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ