ΑΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ