ΗΡΑΚΛΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ