ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ