Α.Ε.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ