ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ