Η.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΜΑΪΟΥ