ΣΧΟΛΙΟ

ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ