ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΟΡΤΑΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ