ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ