ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ