ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ