ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ