ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ