ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ