ΤΣΑΡΛΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ