3Η ΑΓΩΝ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ