ΑΠΟΛΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ