ΑΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ