ΑΡΣΕΝΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ