ΤΣΕΛΣΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ