ΙΣΡΑΗΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ