Α.Ε.Λ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ