Ο.Φ.Η.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ