Π.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ