ΡΩΣΙΑ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ