Σ-ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ