ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ