ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ