ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ