ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ