ΑΡΣΕΝΑΛ

ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ