ΤΣΕΛΣΙ

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ