ΤΣΕΛΣΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ