ΕΒΕΡΤΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ