ΕΒΕΡΤΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ