ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ