ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ