ΠΑΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ