ΡΩΣΙΑ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ