ΑΡΣΕΝΑΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ