ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ