Α.Ε.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ