ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ