ΛΑΤΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ