Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ