ΠΑΡΙ

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ