ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ