ΜΠΑΓΕΡΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ