ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ