Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ