Π.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ