ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ