3Η ΑΓΩΝ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ