7Η ΑΓ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ